Máy chủ mới

 • Dùng Kiếm

  360

  380

  360

  370

 • Dùng Phép Thuật

  360

  370

  360

  380

 • Dùng Cung

  380

  360

  370

  360

Top cao thủ

Server

Không hiển thị quảng cáo này vào lần sau
Đóng